Tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cho ý kiến vào dự thảo Quy định của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và xem xét thông qua kỷ luật Quân đội của tổ chức đảng các cấp trong Quân đội. 

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiến hành cho ý kiến đề nghị thi hành kỷ luật đối với 10 quân nhân vi phạm; trong đó 5 quân nhân vi phạm pháp luật và 5 quân nhân vi phạm kỷ luật khác. 

Đối với 5 quân nhân vi phạm pháp luật, các ý kiến tại kỳ họp đều thống nhất đánh giá, những vi phạm là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Quân đội, không còn đủ tư cách quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật Quân đội bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp.

Đối với 5 trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật khác, sau khi xem xét, cho ý kiến về từng trường hợp vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thống nhất đánh giá, những vi phạm là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật Quân đội bằng hình thức cảnh cáo đối với 4 quân nhân; cách chức vụ đã từng đảm nhiệm đối với một quân nhân.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Cường đánh giá các ý kiến góp ý tại kỳ họp chất lượng tốt, bám sát các quy định của Đảng và Quân đội. Đại tướng Lương Cường yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại kỳ họp; khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH