Dự cuộc họp có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị. Tham dự cuộc họp có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 

Tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến về việc rà soát, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là các đề án, dự án từ nay đến cuối năm 2023. Từ nay đến cuối năm 2023, Tổng cục Chính trị chuẩn bị một số đề án, dự án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trong đó có các nội dung xác định từ đầu năm và một số nội dung phát sinh mới.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến việc rà soát, triển khai một nội dung quan trọng, như: Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nội dung về kiện toàn nhân sự cấp chiến dịch, chiến lược và thăng quân hàm, nâng lương cấp tướng; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh là cấp tướng của đơn vị thành lập mới, đơn vị tổ chức lại; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các đề án: “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền”; “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới".

leftcenterrightdel
Các đại biểu cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. 

Hội nghị cũng cho ý kiến việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lập đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2016/NĐ-CP ngày 14-12-2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với cá nhân và công tác đảm bảo đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương sửa đổi, bổ sung chế độ sinh hoạt phí đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ; sửa đổi, bổ sung mẫu biểu quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2023 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”...

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự cuộc họp. 

Trên cơ sở nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, TCCT có nhiều nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Thực hiện kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023, TCCT có 128 đầu việc chính đã được quán triệt, triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Nhấn mạnh những nội dung quan trọng của cuộc họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung, dự án, đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.