Kế hoạch xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong Cơ quan TCCT về công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe quân sự, phương tiện cá nhân; thường xuyên bồi dưỡng, tổ chức thi nâng bậc và quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng đội ngũ lái xe quân sự; phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, ATGT; củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông tại cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/qdnd.vn 

Các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và TCCT; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT tại đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành địa phương nơi đóng quân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, ATGT. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW kết hợp với báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 về Ban chỉ đạo 50 của Cơ quan TCCT theo quy định; 5 năm tổ chức sơ kết; 10 năm tổng kết, đánh giá toàn diện việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW...

SƠN BÌNH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.