Đại tướng Lương Cường,  Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Công trình chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Nghiên cứu công trình; các thành viên trong Hội đồng khoa học; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. 

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu công trình do Thượng tướng Đỗ Căn, Trưởng ban nghiên cứu, biên soạn công trình nêu rõ: Quá trình nghiên cứu, Ban biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các nhà khoa học trong Quân đội.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị. 

Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam” (2000 – 2020) là thành quả sau gần 3 năm dày công nghiên cứu, trên cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công trình có kết cầu gồm lời nói đầu, 3 chương, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo. Công trình cũng sử dụng nguồn sử liệu, tư liệu phong phú, được chọn lọc và có độ tin cậy cao. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS,TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Ủy viên phản biện 2 phát biểu. 

Công trình đã khái quát 4 vấn đề cơ bản, 11 thành công nổi bật, thể hiện đầy đủ, toàn diện thành tựu công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân giai đoạn 2000 - 2020. Nội dung bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, bám sát các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị qua các thời kỳ lịch sử, nhất là trước sự phát triển nhiệm vụ chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2000 - 2020.

Tập trung khái quát, tái hiện khách quan, toàn diện, có hệ thống về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp. Đặc biệt, 7 bài học kinh nghiệm được rút ra đã phân tích, luận giải, làm sâu sắc ý nghĩa, phương hướng vận dụng trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, công trình đã thể hiện được sự phát triển về chất lượng, hiệu quả của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2000 - 2020. Thành công nổi bật của công trình là đã làm rõ được tính kế thừa, sự vận dụng và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị giai đoạn 2000 – 2020.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị thực sự là mạch sống, là linh hồn của quân đội; góp phần xây dựng Quân đội ta luôn vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn tặng hoa Đại tướng Lương Cường - Chủ tịch Hội đồng. 

 

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường tặng hoa Ban biên soạn công trình.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam” (2000 – 2020) được tổ chức nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ, đạt chất lượng tốt. Nội dung Công trình bảo đảm tính Đảng, tính khoa học và tính lịch sử.

Kết quả nghiên cứu và thành công của công trình góp phần bổ sung, phát triển lý luận lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, công trình góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ; truyền thụ kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường chụp ảnh cùng các thành viên trong Hội đồng khoa học.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu, Ban biên soạn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của hội đồng, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm công bố công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam” (2000 – 2020) làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy trong các học viện, nhà trường Quân đội và vận dụng trong quá trình công tác của đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân.

Tin, ảnh: KIM ANH