leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. 

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất: Tháng 8, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, nhất là dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tổ chức tốt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, thư viện đạt chất lượng tốt; sản xuất phim truyền hình về Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới bảo đảm tiến độ. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hoàn thành có chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác nhân sự cán bộ theo đúng quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn. Chất lượng công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hoạt động của các tổ chức quần chúng và hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được nâng lên. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT QĐND Việt Nam đã nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ tháng 9-2023, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra, tập trung vào một số nội dung trọng tâm là: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, gian khổ, nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường các biện pháp nắm, quản lý tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của quân nhân, tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, pháp luật. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh phản bác hiệu quả các luận điệu phản động, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tích cực triển khai thực hiện Đề án, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí; tổ chức thẩm định, lựa chọn các vũ điệu chất lượng tốt, phù hợp với tuổi trẻ Quân đội để triển khai trong sinh hoạt tập thể. Phối hợp tổ chức phát sóng phim truyền hình về Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới... Chủ động nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 theo quy định mới của Bộ Chính trị.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác quần chúng theo kế hoạch đã xác định; tập trung hoàn chỉnh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.