Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường, Trưởng đoàn Kiểm tra số 887 của Bộ Chính trị làm việc tại Bộ Y tế.

Tham gia đoàn kiểm tra có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng đoàn kiểm tra và các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 887.

Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí trong Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã công bố quyết định, kế hoạch, chương trình kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đây là quan điểm nhất quán, là nhiệm vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường cho biết: Đây là cuộc kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2023, thông qua kiểm tra để đánh giá đúng, thực chất kết quả, ưu điểm, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, đây cũng là dịp để đoàn kiểm tra và Ban cán sự Đảng Bộ Y tế cùng nhau trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tiếp tục phát huy.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Để việc kiểm tra đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đúng trọng tâm, trọng điểm, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đoàn kiểm tra cần tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26. Ban cán sự Đảng Bộ Y tế cần xác định, biến cuộc kiểm tra thành đợt tự kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; coi đây là một dịp tốt để nhìn nhận lại kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 26, gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đánh giá lại kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị mình; làm rõ thêm những kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Để hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc được kiểm tra phối hợp, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và chủ động bố trí thời gian làm việc để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tướng Lương Cường yêu cầu các thành viên trong đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm việc kiểm tra phải khách quan, trung thực, đánh giá đúng tình hình công tác cán bộ tại Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc được kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, đồng chí Đào Hồng Lan bày tỏ thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra, lịch làm việc của đoàn kiểm tra; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung được kiểm tra. Đồng chí Đào Hồng Lan mong muốn qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 887 của Bộ Chính trị sẽ ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để Ban cán sự Đảng Bộ Y tế có giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.