leftcenterrightdel

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X ra mắt Đại hội. 

Đại hội tiến hành thảo luận vào dự thảo Báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X; tham gia thảo luận vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung; tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X. 

Với số phiếu tập trung thống nhất cao, Đại hội bầu 6 đại biểu (trong đó có 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết), cùng với 2 đại biểu được cấp trên chỉ định dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028).

leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Đại hội đã thông qua Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ IX và tiến hành bế mạc.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ IX đã thành công tốt đẹp. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị; là dịp để các cấp ủy đảng, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị và cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Cơ quan Tổng cục Chính trị thấy rõ hơn những đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn và lực lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Tổng cục Chính trị; đồng thời hiểu thêm những khó khăn, tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, từ đó nâng cao trách nhiệm, quan tâm hơn nữa tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Cơ quan Tổng cục Chính trị có bước phát triển mới, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong 5 năm tới. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ IX.

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ IX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: KIM ANH – TUẤN HUY

 *Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.