leftcenterrightdel

 Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định: Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần, Cục Quân nhu đã triển khai toàn diện 9 mặt hoạt động CTĐ - CTCT, đạt chất lượng, hiệu quả, nhiều mặt đạt xuất sắc.

leftcenterrightdel

Đại tá Hà Chí Dũng trao thưởng tặng các tập thể đạt thành tích trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

leftcenterrightdel

Đại tá Hà Chí Dũng trao thưởng tặng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Vũ Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Cục Quân nhu trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác quần chúng.

Nổi bật là: Công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu, rộng; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương bảo đảm chất lượng tốt. Nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng, vi phạm pháp luật, kỷ luật. 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình cơ quan, đơn vị. Năm 2023 không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục và Đảng ủy cơ sở, cấp ủy các cấp hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đúng thời gian, bảo đảm chất lượng tốt; công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Năm 2023, Cục Quân nhu được tặng Cờ thi đua của Chính phủ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Cục Quân nhu tiếp tục tiến hành đồng bộ các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách được giao.

Tin, ảnh: KIM ANH – QUANG HOAN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.