leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất khẳng định: Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân nhu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu, chỉ đạo, tổ chức, bảo đảm kịp thời vật chất quân nhu cho các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ đột xuất và bảo đảm tốt quân nhu, thường xuyên giữ ổn định đời sống bộ đội.

Lãnh đạo thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” và làm điểm cho Tổng cục Hậu cần; xây dựng Cục Quân nhu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Đảng bộ Cục Quân nhu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ; hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, Cục Quân nhu được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel
 Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục Hậu cần về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, tập trung tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của toàn quân; kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác; xây dựng Đảng bộ Cục Quân nhu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ; cơ quan, đơn vị trong Cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025…

Thực hiện tốt ba khâu đột phá: Triển khai thực hiện kế hoạch điều chỉnh tổ chức biên chế theo quyết định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm giữ ổn định về mọi mặt. Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ về công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính công tác soạn thảo văn bản gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quy, kỷ luật, an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Làm tốt công tác xây dựng các đơn vị làm điểm trong Tổng cục Hậu cần.

Tin, ảnh: KIM ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.