leftcenterrightdel
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty 128 Hải quân đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong đơn vị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức công đoàn; xây dựng đội ngũ đoàn viên và tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi.

Công đoàn Công ty đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất, 3 không”; “Sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “An toàn lao động, an toàn giao thông”; "Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động”…

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Quốc Toản phát biểu chỉ đạo Đại hội. 
leftcenterrightdel
  Các đại biểu dự Đại hội.

Hằng năm, Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với Ban giám đốc Công ty tổ chức tốt hội nghị người lao động; xây dựng bổ sung và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Từ năm 2018 đến nay, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã có 35 sáng kiến, sáng chế, giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao với các văn kiện quan trọng.

leftcenterrightdel
Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội xác định thực hiện tốt 5 nội dung, biện pháp, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, Công ty vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, văn hóa, nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực phát triển đoàn viên và tham gia xây dựng Đảng…

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ IX.

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT