Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chương trình hoạt động của Công đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ IX; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ IX.

Công đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân hiện có 4 tổ công đoàn trực thuộc với hơn 100 cán bộ, đoàn viên; đảm nhiệm ở hầu hết các chức danh trong tòa soạn: Cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, trợ lý, nhân viên.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự Đại hội công đoàn cơ sở của Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Phạm Hưng

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục; tích cực tham gia trong công tác quản lý, tổ chức tốt phong trào thi đua, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyên truyền, xây dựng Báo Quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Từ năm 2018 đến nay, nhiều tập thể và cá nhân Công đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân liên tục được Thủ trưởng Báo Quân đội nhân dân tặng Giấy khen; 3 năm liên tục được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. 

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Phạm Hưng

Nhiệm kỳ tới, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Báo Quân đội nhân dân thành cơ quan truyền thông đa phương tiện”, đòi hỏi ngày càng cao về nội dung, hình thức, chất lượng tuyên truyền, do đó, Công đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân xác định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ đoàn viên trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng lao động nòng cốt của cơ quan. 

THẢO NGUYÊN