Thay mặt Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày báo cáo công tác TĐKT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

leftcenterrightdel

Các đơn vị nhận cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội năm 2022.

Theo đó, Hội đồng TĐKT các cấp hội đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Hội trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, tổ chức bình xét khen thưởng. Các cụm thi đua phát huy tốt vai trò trong việc tổ chức tổng kết ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua, kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua và tổng kết và bình xét TĐKT.

leftcenterrightdel
Các tập thể được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen. 

Bên cạnh đó, Hội đồng TĐKT Hội Nhà báo Việt Nam có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức phong trào TĐKT; qua đó, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và hoạt động hội; tổ chức thi đua thiết thực, hiệu quả tạo động lực động viên, khuyến khích hội viên, tập thể hội phát huy truyền thống người làm báo cách mạng, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, động lực của công tác TĐKT.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, tiếp tục động viên cán bộ, hội viên hăng hái thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Hội đồng TĐKT Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua với phương châm “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”, phục vụ có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Hội đồng TĐKT Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 13 tập thể, tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 28 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Báo Quân đội nhân dân được tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội năm 2022.

Tin, ảnh: DUY HIỂN