Theo đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam căn cứ tình hình thực tế, bố trí thời gian học tập các chuyên đề PBGDPL phù hợp, chậm nhất đến tháng 11-2023. Đối với nội dung phổ biến thường xuyên, kết hợp trong thời gian thông báo chính trị, thời sự, sinh hoạt bộ đội, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, phổ biến trên bảng tin, hệ thống truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, Ngày Pháp luật, Ngày Chính trị văn hóa tinh thần...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Qdnd.vn 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023; xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan báo chí, xuất bản tăng dung lượng, thời lượng phù hợp, duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL...

TRẦN ANH