Tại phiên họp, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã xem xét, cho ý kiến xây dựng các báo cáo để trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng: Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo xét tặng Cờ Thi đua năm 2023; báo cáo xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến; nội dung phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 đánh giá, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 của toàn quân được triển khai toàn diện, có chiều sâu, hiệu quả.

Nổi bật là các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và công tác thi đua, khen thưởng. Bộ Quốc phòng tham gia xây dựng các nghị định của Chính phủ và xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng; triển khai công tác thi đua, khen thưởng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam... 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì phiên họp.

Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” đã trực tiếp góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Toàn quân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Trong đó, đột phá về tổ chức biên chế, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt “năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” theo nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng...

Cũng tại phiên họp, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã cho ý kiến vào chủ đề Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”. Tư tưởng chỉ đạo là: Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp của các cơ quan trong việc chuẩn bị dự thảo các báo cáo trình phiên họp. Các thành viên Cơ quan Thường trực đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào từng dự thảo báo cáo, bảo đảm chặt chẽ, xác đáng. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp, làm rõ cơ sở để đề nghị khen thưởng đối với từng tập thể, cá nhân. Nguyên tắc khi đánh giá, nhận xét đề nghị khen thưởng phải dựa trên chủ đề của Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Đồng thời khẩn trương tổng hợp các cá nhân đã được đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm sau khi được biểu dương, khen thưởng để báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng trình Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét. 

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại phiên họp và tiếp tục rà soát lại dự thảo các báo cáo bảo đảm bố cục rõ ràng, nội dung chặt chẽ. Sau khi hoàn thiện dự thảo báo cáo, các cơ quan phối hợp gửi văn bản xin ý kiến các đồng chí thành viên Cơ quan Thường trực tiếp tục cho ý kiến, trước khi báo cáo tại phiên họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.