leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì phiên họp. 

Năm 2022, công tác TĐKT và Phong trào Thi đua Quyết thắng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức; tạo động lực quan trọng, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; các cơ quan, đơn vị và toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Các thành viên Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến tại phiên họp. 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về chủ đề, mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp TĐKT năm 2023 và các báo cáo đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng năm 2022...

Phát biểu kết luận phiên họp, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao cơ quan thường trực đã có nhiều cố gắng trong xây dựng dự thảo báo cáo; đồng thời đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại phiên họp.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chủ động hoàn thiện các báo cáo trình Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng trong thời gian tới, đảm bảo dân chủ, khách quan, có chất lượng tốt.

Tin, ảnh: DUY THÀNH