leftcenterrightdel
Cán bộ, đoàn viên đơn vị trồng cây, cải tạo cảnh quan đơn vị. 

Theo đó, các tổ chức đoàn đã tập trung tổ chức tổng dọn vệ sinh thu gom rác thải, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh tại các trục đường, khu vực được phân công. Hưởng ứng chiến dịch, toàn đơn vị đã tổ chức trồng mới gần 1.200 cây các loại (100 cây hoa giấy, 200 cây hoa quỳnh liên, 850 cây phi lao, 10 cây lá vối…), chỉnh trang hệ thống cây xanh, củng cố cảnh quan khu vực khuôn viên của Lữ đoàn và các đơn vị.

leftcenterrightdel
Tuổi trẻ Lữ đoàn 685, Vùng 4 Hải quân thu gom rác thải nhựa, vệ sinh môi trường. 

Hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện-Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” được các tổ chức cơ sở đoàn triển khai thực hiện thống nhất, thiết thực, hiệu quả. Thông qua tổ chức các hoạt hoạt động đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Tin, ảnh: MAI BỘ