Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung của Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847, xác định phương hướng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo hiệu quả.

Theo Đại tá Phạm Duy Hướng, Chính ủy Lữ đoàn 101, Đảng ủy lữ đoàn đã chỉ đạo cấp ủy, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tổ chức tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện toàn diện nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu của Kết luận và Nghị quyết. Do đó, 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng chương trình, kế hoạch, cam đoan, cam kết rèn luyện, phấn đấu; tập trung vào phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh hội nghị sơ kết của Đảng ủy Vùng 4 Hải quân.

Qua triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ ngày càng tâm huyết, trách nhiệm cao với đơn vị; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu và các nhiệm vụ khác; phương pháp tác phong công tác ngày một khoa học, chủ động, linh hoạt, hiệu quả hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân phát huy tốt 5 đặc trưng cơ bản phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và 6 đặc trưng cơ bản người chiến sĩ Hải quân; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch; tích cực huấn luyện, học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 đồng thời chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.

leftcenterrightdel
Khen thưởng các tập tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847. 

Kết luận hội nghị, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và người chỉ huy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Các cơ quan, đơn vị mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn đàn, tọa đàm, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì; gương mẫu, “trên trước, dưới sau”; cán bộ, đảng viên có tuổi quân, tuổi đời cao làm gương cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ và chiến sĩ noi theo, bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.

Dịp này, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân đã trao giấy khen tặng 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tốt trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: TUẤN HÙNG