Đối tượng học tập là sĩ quan cấp tá; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị từ cấp tiểu đoàn, hải đội, thủ trưởng cơ quan cấp trung, lữ đoàn và tương đương.

leftcenterrightdel

 Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân giới thiệu nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị được truyền đạt 6 chuyên đề về những vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác tài chính Quân đội đến năm 2030; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới và Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân yêu cầu cán bộ tham gia học tập phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để nhận thức đầy đủ nội dung các Nghị quyết; nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, an ninh, an toàn Căn cứ Cam Ranh. Sau hội nghị do Đảng ủy Vùng 4 Hải quân tổ chức, cấp ủy các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai cho các đối tượng còn lại nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng.

Tin, ảnh: MINH TUẤN - LÊ HÙNG