Báo cáo trung tâm tại đại hội đánh giá: Trong 5 năm qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên. Hoạt động công đoàn các cơ quan, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt, hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đại biểu công đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ II đề ra.

Nhận thức, trách nhiệm chính trị của cán bộ, đoàn viên công đoàn được nâng lên; tuyệt đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn được khẳng định và phát huy, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham quan sản phẩm của công đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III (2023-2028) có khẩu hiệu “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện”.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hoạt động công đoàn và phong trào công nhân LLVT Thủ đô trong thời gian tới, tập trung vào hai khâu đột phá: Một là, đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn; xây dựng đội ngũ công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có cơ cấu hợp lý, đồng bộ, trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, có tác phong công nghiệp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hai là thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm việc làm, tiền lương, tiền thưởng, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường làm việc. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận, biểu dương những thành tích công đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện công tác công đoàn và trong trào công nhân của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

leftcenterrightdel
Văn nghệ tại đại hội. 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì có nền nếp chế độ gặp gỡ, đối thoại để nắm chắc tư tưởng, giải quyết hiệu quả các nhu cầu, nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức có hiệu quả các hoạt động công đoàn; quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong công đoàn Bộ tư lệnh Thủ đô hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.