leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề nhạy cảm.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác chính sách, dân vận; hoạt động của các tổ chức quần chúng; tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ… Tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ổn định, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Tổng Tham mưu.

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở các ý kiến tham luận, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2023, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; tổ chức tổng kết Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên và cán bộ chủ trì theo kế hoạch. Tăng cường công tác nắm thông tin, thông báo tình hình, kịp thời giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ; thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành; duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp công tác kế hoạch - tổng hợp; hướng dẫn, triển khai thực hiện tổng kết, bình xét năm và tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023...

Tin, ảnh: DUY THÀNH