Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ chỉ huy, tham mưu nghiệp vụ cơ yếu, công tác quản lý cán bộ, nhân viên cơ yếu; công tác quản lý chỉ đạo khai thác sử dụng các trang thiết bị nghiệp vụ, kỹ thuật mật mã của trưởng phòng cơ yếu toàn quân, qua đó rút ra ưu, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Đây cũng là một trong những biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu khai mạc kiểm tra trưởng phòng cơ yếu toàn quân.

Chương trình kiểm tra diễn ra từ ngày 14 đến 17-8. Các đồng chí trưởng phòng cơ yếu các đơn vị trong toàn quân sẽ tham gia kiểm tra nội dung lý thuyết xây dựng văn kiện bảo đảm cơ yếu, thực hành báo cáo kế hoạch bảo đảm cơ yếu và kiểm tra bắn súng K54.

Phát biểu khai mạc kiểm tra, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban tổ chức kiểm tra nêu cao trách nhiệm chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoạt động trong khuôn khổ cuộc kiểm tra; kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan để cuộc kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất; đồng thời chỉ đạo, điều hành các lực lượng phục vụ làm tốt công tác bảo đảm, phục vụ kiểm tra thành công tốt đẹp. Ban giám khảo chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung kiểm tra, đánh giá trung thực, khách quan, công khai, minh bạch đối với từng cá nhân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi khai mạc.

Đối với các đồng chí cán bộ tham gia kiểm tra, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt nội dung theo yêu cầu của ban giám khảo; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy chế, quy định trong kiểm tra, bình tĩnh, tự tin, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành nội dung kiểm tra với trách nhiệm chính trị và quyết tâm cao.  

Sau kiểm tra, Cục Cơ yếu tổng hợp, rút kinh nghiệm nghiêm túc làm cơ sở để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ cơ yếu cấp chiến lược, chiến dịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

leftcenterrightdel
 Các đồng chí cán bộ cơ yếu thực hiện kiểm tra nội dung lý thuyết. 

Những năm qua, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo ngành Cơ yếu Quân đội tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn giỏi. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu để phát triển ngành tiến thẳng lên hiện đại. Chủ động nghiên cứu, triển khai nhiều hệ thống bảo mật mới, sản phẩm kỹ thuật mật mã hiện đại, kết hợp sử dụng kỹ thuật truyền thống, tạo nên tính vững chắc cho hệ thống kỹ thuật mật mã quân đội trong mọi tình huống.

Ngành Cơ yếu Quân đội cũng chú trọng tổ chức huấn luyện chuyên ngành, tập huấn, tập huấn nâng cao về khai thác, sử dụng, chuyển đổi, bảo đảm kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu. Đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.