Theo báo cáo của Bộ tư lệnh 86, cơ quan Thường trực thúc đẩy chuyển đổi số toàn quân, thời gian qua, căn cứ vào Kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc triển khai Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 4325/KH-BQP, ngày 8-11-2023 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng năm 2024, các cơ quan, đơn vị đã bắt tay vào triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng năm 2023 và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Đề án, Kế hoạch chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đã được thông qua. Cơ quan, đơn vị chưa ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử phải khẩn trương ban hành để làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phát huy hiệu quả các nhiệm vụ, dự án. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đầy đủ các trình tự, thủ tục và điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Công nghệ thông tin cũng như các văn bản, hướng dẫn có liên quan của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu. 

Đặc biệt, việc triển khai các nhiệm vụ, dự án phải đạt được hiệu quả, mục tiêu đề ra là hình thành hệ thống hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số có tính nền tảng, phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành thống nhất, liền mạch trong toàn quân, sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ điều hành của chỉ huy các cấp. Cùng với đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, tuyệt đối tránh lộ lọt bí mật quân sự.

Bộ Quốc phòng giao Bộ tư lệnh 86 tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan thường trực của Tổ công tác thực hiện Đề án chuyển đổi số chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về hạ tầng công nghệ, tạo lập dữ liệu, chia sẻ, kết nối dữ liệu, các tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu tại hội nghị. 

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tính hiệu quả, tiến độ thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án được giao trong Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; xác định nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại. 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh kết luận hội nghị. 

Với các nhiệm vụ, dự án đã được bố trí kinh phí theo lộ trình cần phải quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, mối liên hệ giữa các nhiệm vụ, dự án, tính kế thừa của Đề án đối với các nhiệm vụ, dự án đã đầu tư... đặc biệt phải tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về đầu tư, mua sắm.

Theo Thượng tướng Lê Huy Vịnh, thực hiện việc chuyển đổi số là nhiệm vụ mới và khó, trong khi một số quy định về hành lang pháp lý chưa thật sự rõ ràng, nhất là định mức kinh tế-kỹ thuật cho các dự án chuyển đổi số, do đó, khi gặp những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền; chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án tháo gỡ.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.