Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy. Chủ động kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng gắn với thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế.

leftcenterrightdel
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Đại đội 15, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp. Duy trì nghiêm túc nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là sinh hoạt lãnh đạo, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; chủ động phối hợp rà soát, phát hiện, sàng lọc đảng viên.

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ quan tham mưu chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ và hậu phương cán bộ.

DUY THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.