Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đề án.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận hội thảo.

Hội thảo nhằm thống nhất về nhận thức, quan điểm, cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá những kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế của công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, định hướng chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Qua hội thảo, tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các nội dung của dự thảo đề án để trình Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét; đồng thời, thống nhất các nội dung bảo đảm tính khả thi khi triển khai đề án nhằm thúc đẩy công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được xem video clip ngắn giới thiệu về những kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Quốc phòng; nghe Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86, Tổ trưởng Tổ biên tập đề án trình bày báo cáo đề dẫn về đề án. Qua đó cho thấy, ngày 12-7-2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 2521/QĐ-BQP thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; giao Bộ tư lệnh 86 là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội thảo.

Thực hiện quyết định trên, Bộ tư lệnh 86 và Tổ biên tập đã tích cực tổ chức xây dựng đề án với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức khác nhau để thu thập thông tin, tư liệu làm cơ sở xây dựng dự thảo đề án. Đến nay, Ban soạn thảo đã họp 1 lần, Tổ biên tập họp 3 lần nhằm triển khai các nội dung xây dựng dự thảo đề án.

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn, các đại biểu dự hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận nhằm bổ sung, góp ý hoàn thiện dự thảo đề án; giới thiệu những kinh nghiệm, cách thức triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và quá trình chuẩn bị chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt, ý kiến của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Huy Dũng đã định hướng, gợi mở nhiều vấn đề mang tính chiến lược, thiết thực, là cơ sở để Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện dự thảo đề án.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần tham luận tại hội thảo về nội dung chuyển đổi số trong công tác hậu cần quân đội.

Phát biểu kết luận hội thảo, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Bộ tư lệnh 86 và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong thời gian ngắn đã chủ động, tích cực xây dựng đề án, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung phục vụ hội thảo. Đồng chí đánh giá dự thảo đề án có cấu trúc, bố cục rõ ràng, một số nội dung cơ bản đạt yêu cầu, nhất là phần cơ sở pháp lý, tầm nhìn, xây dựng hạ tầng số, các ứng dụng số, nền tảng số dùng chung… Phần tổ chức thực hiện đã đề xuất được các mốc thời gian, phân chia giai đoạn, thứ tự ưu tiên cơ bản phù hợp; phần giải pháp đã đưa ra được các nội dung mới, có tính khả thi cao…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, xây dựng đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng là nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban soạn thảo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động nguồn lực của các cơ quan, đơn vị để bảo đảm đề án đạt chất lượng cao nhất. Quá trình xây dựng đề án cần tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chuyển đổi số; nội dung đề án cần thể hiện được tầm nhìn và các mục tiêu của Bộ Quốc phòng trong chuyển đổi số một cách toàn diện với lộ trình cụ thể và có tính khả thi. Cùng với đó, phải tập trung giải quyết các tồn tại trong toàn quân để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trong đó ưu tiên giải quyết các vấn đề về hạ tầng, xây dựng dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành và tạo ra các không gian mới để chuyển đổi số trong các hoạt động khi cơ động.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng giao Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị; rà soát chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận tại các hội nghị chuyển đổi số của các ngành để đưa các nội dung vào đề án, sớm hoàn thiện dự thảo đề án bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời báo cáo Trưởng Ban soạn thảo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN