Tham gia tập huấn có 250 cán bộ, nhân viên các cơ quan quân lực, cán bộ, tài chính, quân y của 29 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt những nội dung mới về chế độ, chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phương thức quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội; hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ, các quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tập huấn các nội dung: Thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật; nội dung mới trong giải quyết chế độ tai nạn lao động; hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội; quản lý tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong quân đội; quy định về tạo nguồn mua sắm thuốc, vật tư y tế từ nguồn kinh phí khám, chữa bệnh tại quân y đơn vị, y tế cơ quan; hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý sử dụng thanh, quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh tại quân y đơn vị và chăm sóc sức khỏe ban đầu...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, trong đó có chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Thực tế cho thấy, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò trong hiện thực hóa chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong phòng, chống dịch, góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động và các doanh nghiệp trước ảnh hưởng của đại dịch.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Trên cơ sở một số mặt còn hạn chế trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời gian qua, nhất là công tác nghiên cứu, nắm tình hình để tham mưu, đề xuất thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, bảo đảm sát thực tế, đặc thù quân sự, hướng vào chăm lo nâng cao chất lượng mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ và đối tượng thụ hưởng theo quy định, bảo đảm ngày càng tốt hơn.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở từng đơn vị và toàn quân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để hòa nhập vào quá trình chuyển đổi số quốc gia ngành bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị trong toàn quân; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan ở Trung ương, địa phương, kịp thời tham mưu đề xuất, giải quyết những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, quan tâm hơn đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế về phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG