Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ.

leftcenterrightdel

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức phổ biến, giáo dục tập trung các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023; quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và các giải pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy; quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ...

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật, tình hình thực tế việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cơ quan, đơn vị mình để xác định nội dung, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật riêng đối với các đối tượng thuộc quyền cho phù hợp. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 trong Quân đội; tham mưu với Bộ Quốc phòng tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp, hiệu quả Ngày Pháp luật trong Quân đội hằng tháng...

TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.