leftcenterrightdel

Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội phổ biến nội dung kiểm tra.

Qua kiểm tra, trong hai năm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 143 và Lữ đoàn 161 đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Qua kiểm tra hệ thống sổ sách và nhận thức cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm chắc các nội dung về pháp luật.

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra và cán bộ đoàn tại đơn vị trao đổi kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhiều mô hình: “Mỗi tuần một điều luật”, “Tuổi trẻ với pháp luật và văn hóa giao thông”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Mỗi ngày một tin tốt, một câu chuyện đẹp”… được triển khai sâu rộng, hoạt động tủ sách pháp luật có hiệu quả, nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng như sân khấu hóa, trình chiếu trực quan… Đặc biệt, các chi đoàn của hai đơn vị đã nhân rộng nhiều mô hình như: “Chi đoàn không có cán bộ đoàn viên thanh niên đào bỏ ngũ”; “Chi đoàn không khói thuốc lá”; “Chi đoàn không có cán bộ đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật” đã mang lại hiệu quả to lớn góp phần giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra nhận xét sau kiểm tra tại Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân. 

Qua đợt kiểm tra này, Đoàn kiểm tra đánh giá lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên tại các đơn vị cơ sở, kịp thời phát hiện cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên quân đội trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHÚC LỘC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.