Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và kết quả thực hiện các kế hoạch của Ban Thanh niên Quân đội được thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội và phát huy vai trò của thanh niên Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở trong thời gian từ tháng 1-2022 đến tháng 10-2023.

leftcenterrightdel

Lữ đoàn 229 báo cáo Đoàn kiểm tra về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Chính ủy Lữ đoàn 229, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp, cơ quan chính trị và tổ chức đoàn quán triệt, phổ biến, giáo dục cho thanh niên về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp với nhiều hình thức, biện pháp khác nhau.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra trao đổi trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 229. 

Thượng tá Nguyễn Minh Hoan, Phó chính ủy Lữ đoàn 229 cho biết: “Qua quá trình triển khai thực hiện, nhiều mô hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong Lữ đoàn đạt hiệu quả cao như: “Có tôi cùng bạn”, “Ô chữ pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”. Việc vận hành hoạt động các mô hình đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành vi của đoàn viên thanh niên trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định đơn vị”.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra tham quan mô hình “Nấc thang kiến thức”. 

Đối với việc tham gia thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai và đạt được kết quả bước đầu.  

Cùng với kiểm tra văn bản, tài liệu có liên quan, Đoàn kiểm tra trao đổi trực tiếp với cán bộ, đoàn viên trong Lữ đoàn 229 nắm về nhận thức, hiểu biết cũng như kinh nghiệm, kiến nghị đề xuất trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; tham quan một số mô hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong Lữ đoàn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan mô hình “Vòng quay thao trường”. 

Theo Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Lữ đoàn 229 nhận thức đúng về vị trí, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong nghị quyết chuyên đề lãnh đạo việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2021 - 2025.  Đơn vị cần tiếp tục đổi mới sáng tạo các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, thiết thực, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý thanh niên và thực tiễn từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: VŨ LĂNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.