Phát biểu tại buổi triển khai cuộc thi, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Cuộc thi là một biện pháp cụ thể thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, giúp cho cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát động cuộc thi.
leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi phát động cuộc thi tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuộc thi được tổ chức thi ở 2 cấp: Cấp phòng, văn phòng, đơn vị cơ sở và cấp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức thi giữa các đội, trạm, ban hoặc phân công các đội thi trong cơ quan, đơn vị mình. Các đơn vị tham dự với 2 phần bằng hình thức trắc nghiệm và hùng biện.

Nội dung câu hỏi phần thi kiến thức và chủ đề hùng biện gắn liền với nội dung của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức phát động Cuộc thi viết với chủ đề “Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền tỉnh Kiên Giang năm 2023” và triển khai, học tập, quán triệt Thông tư số 29/2023/TT-BQP ngày 31-3-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp Vận động quần chúng trong công tác của Bộ đội Biên phòng.

Tin, ảnh:  ĐỨC - THÀNH