Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tổ chức khám bệnh giúp nhân dân trên địa bàn

Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tổ chức khám bệnh giúp nhân dân trên địa bàn

Quân khu 9 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang

Quân khu 9 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Chính trị kiểm tra Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Chính trị kiểm tra Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang

Mang niềm vui đến với trẻ em khó khăn tỉnh Kiên Giang

Mang niềm vui đến với trẻ em khó khăn tỉnh Kiên Giang

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang bàn giao nhà đồng đội

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang bàn giao nhà đồng đội