Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Đảng ủy Quân đoàn 12 sẽ phát huy nội lực, xây dựng Quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Đảng ủy Quân đoàn 12 sẽ phát huy nội lực, xây dựng Quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam): Khảo sát xây dựng đề án 3955 tại tỉnh Kiên Giang

Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam): Khảo sát xây dựng đề án 3955 tại tỉnh Kiên Giang

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia