leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, nội dung trọng tâm của chỉ thị yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt nghiêm nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI về yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định các cấp về xây dựng, chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị phải tuân theo điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng các cấp và vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và sức mạnh của các tổ chức đối với công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; cũng như nghiêm cấm một số hoạt động nhằm phòng chống tham ô, tham nhũng và vi phạm pháp luật trong quân đội.

leftcenterrightdel

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nghiêm các chế độ công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa, làm tốt công tác quản lý vật tư.

Đồng thời, phát huy dân chủ, nêu gương của cán bộ các cấp và duy trì tốt đoàn kết nội bộ, quản lý chặt chẽ về kỷ luật đối với quân nhân trong đơn vị, vũ khí, trang bị góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN