Sau thời gian gần 1 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung giáo dục chính trị, tập trung về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; công tác dân vận của quân đội trong tham gia phòng, chống lụt bão; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định của Chính phủ về chế độ sĩ quan dự bị; Luật Dự bị động viên. Nội dung huấn luyện quân sự gồm điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, phương pháp huấn luyện, chiến thuật, bắn súng ngắn K54; các nội dung cơ bản về công tác hậu cần, kỹ thuật…

leftcenterrightdel
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bổ túc sĩ quan dự bị năm 2023 cho các học viên. 

Kết thúc thời gian huấn luyện, các học viên được kiểm tra các nội dung, khoa mục đã được huấn luyện. Kết quả, 100% học viên xếp loại khá, giỏi và hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tất cả học viên được trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bổ túc sĩ quan dự bị năm 2023.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Thông qua lớp huấn luyện để quân nhân dự bị nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, phương pháp tổ chức chỉ huy, quản lý, trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần tạo nguồn bổ sung cán bộ dự bị động viên của địa phương. Qua đó làm cơ sở để chỉ huy, quản lý, tổ chức huấn luyện và xây dựng đơn vị dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG