Canon Việt Nam thăm, tặng quà tại Lai Châu

Canon Việt Nam thăm, tặng quà tại Lai Châu

Canon Việt Nam thăm, tặng quà tại Trường hữu nghị Canon – Pu Nhi (tỉnh Điện Biên)

Canon Việt Nam thăm, tặng quà tại Trường hữu nghị Canon – Pu Nhi (tỉnh Điện Biên)

Canon Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” 2022

Canon Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” 2022