Canon Việt Nam thăm, tặng quà tại Lai Châu

Canon Việt Nam thăm, tặng quà tại Lai Châu

Canon Việt Nam thăm, tặng quà tại Trường hữu nghị Canon – Pu Nhi (tỉnh Điện Biên)

Canon Việt Nam thăm, tặng quà tại Trường hữu nghị Canon – Pu Nhi (tỉnh Điện Biên)

Canon Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” 2022

Canon Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” 2022

Bàn giao công trình nâng cấp sửa chữa lớp học do Canon Việt Nam tài trợ

Bàn giao công trình nâng cấp sửa chữa lớp học do Canon Việt Nam tài trợ