Tại hội nghị, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã công bố các quyết định, kế hoạch phân công giao nhiệm vụ của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị; tham mưu cho Ban chỉ đạo triển khai huy động lực lượng, phương tiện, vật chất tham gia diễn tập theo ý định của Ban chỉ đạo Quân khu và tỉnh. Theo kế hoạch, diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 diễn ra trong 3,5 ngày (dự kiến vào tháng 9-2023) với 3 giai đoạn và 8 vấn đề huấn luyện.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đề nghị, các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu để nâng cao nhận thức một cách sâu sắc, toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và hoạt động KVPT đã được tập huấn; vận dụng sáng tạo vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập KVPT tỉnh đạt chất lượng cao, hiệu quả, sát thực tế. 

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Thông qua hội nghị sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các thành phần tham gia bồi dưỡng hiểu rõ hơn và nâng cao nhận thức về lý luận KVPT; nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng KVPT trong tình hình mới; nắm được quy trình, thứ tự các bước công tác tổ chức diễn tập. Từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG - NGỌC KHOA