Trong thời gian một ngày, các học viên được học tập các chuyên đề: Tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, LLVT tỉnh Bình Phước năm 2024; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ cán bộ giảng dạy chính trị ở đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới và một số nội dung bổ trợ...

leftcenterrightdel
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp dự học tập. 

Việc tổ chức học tập nhằm nâng cao nhận thức cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong LLVT tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản các chuyên đề; vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024.

Tin, ảnh: MINH TIẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.