Trong ba ngày diễn ra hội thi, Ban tổ chức đánh giá: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch, đầu tư làm mới mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện có chiều sâu, đúng về kích thước hình dáng, đủ về số lượng quy định.

leftcenterrightdel
Kiểm tra, chấm điểm mô hình học cụ. 

Đặc biệt năm nay, các đơn vị đã tập trung đầu tư kinh phí làm mới hơn 1.500 mô hình học cụ và có 22 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận. Các mô hình học cụ, sáng kiến có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, phù hợp với điều kiện huấn luyện tại đơn vị.

Thông qua hội thi nhằm ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị trong nghiên cứu, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, góp phần nâng cao huấn luyện, xây dựng chính quy năm 2024.

Tin, ảnh: BẮC NGUYỄN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.