Tham gia lớp bồi dưỡng gồm hơn 200 cán bộ thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cơ quan bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Trong thời gian 12 ngày, các các học viên được học tập, nghiên cứu những nội dung mới theo chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới...

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc.
leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương nhấn mạnh rằng, lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, tư duy về quốc phòng và an ninh cho cán bộ các cấp.

Đại tá Nguyễn Hoàng Minh đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tập trung nắm vững nội dung, tích cực thảo luận, trao đổi làm rõ những vấn đề mới trong triển khai công tác quốc phòng và an ninh ở cơ sở. Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng, tích cực chủ động tham mưu với thủ trưởng, chỉ huy nhằm thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng và an ninh ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: THUẬN UYÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.