Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Tỉnh Bình Dương: Ký kết phát hành các ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân

Tỉnh Bình Dương: Ký kết phát hành các ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân