Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng.

leftcenterrightdel

Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của việc tổ chức GDCT tại đơn vị, Binh chủng Pháo binh tập trung đổi mới toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nội dung, chương trình GDCT theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, thiết thực, có kế thừa, phát triển, vận dụng sát thực tế đơn vị, phù hợp với đối tượng giáo dục; bảo đảm kết cấu hài hòa nội dung kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Việc biên soạn tài liệu GDCT có nền nếp, thống nhất trong toàn Binh chủng. Trong 12 năm, các đơn vị trực thuộc Binh chủng Pháo binh biên soạn 125 chuyên đề tự giáo dục bảo đảm chất lượng; chủ động biên tập các chuyên đề bổ trợ, giáo án điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, GDCT tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu nhận thức của bộ đội.

Binh chủng thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt việc tập huấn theo phân cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Trong đó, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng dạy chính trị, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được các đơn vị quan tâm. Đến nay, 100% cán bộ chính trị toàn binh chủng đều sử dụng được công nghệ trình chiếu trong giảng dạy chính trị.

leftcenterrightdel
Hội nghị đánh giá, công tác GDCT góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, xây dựng binh chủng vững mạnh về chính trị.

Các đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị; thành lập tổ cán bộ giảng dạy chính trị cho các đối tượng theo đúng quy chế; đồng thời làm tốt công tác quản lý, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ để xác định nội dung, hình thức tập huấn, bồi dưỡng. Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở cơ sở về cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, hơn 80% đạt khá, giỏi.

Thông qua thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác GDCT, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, góp phần xây dựng binh chủng vững mạnh về chính trị.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - THIỆN NGUYỄN