Báo cáo của Binh chủng Pháo binh nêu rõ, thời gian vừa qua, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế của binh chủng đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch năm và nhiệm vụ đột xuất. Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã tích cực, chủ động, thực hiện đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ban Chỉ đạo 1389 của Binh chủng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, binh chủng về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp phòng ngừa hiệu quả, sát với tổ chức, biên chế và tình hình đơn vị. 100% đơn vị trong binh chủng xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân vận động nhân dân chấp hành pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì buổi kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu thầu tại Binh chủng Pháo binh.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực của đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong và ngoài Quân đội nắm chắc tình hình vi phạm, tội phạm, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, làm giảm tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong binh chủng.

Bên cạnh đó, Binh chủng Pháo binh cũng thực hiện nghiêm việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và văn bản quy phạm nội bộ. Các cơ quan, đơn vị của Binh chủng Pháo binh thực hiện đúng quy định về đấu thầu, quá trình triển khai các dự án, gói thầu tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận những kết quả mà Binh chủng Pháo binh đã đạt được. Với những mặt còn tồn tại, hạn chế, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu đơn vị cần tích cực, chủ động, có biện pháp khắc phục, trong đó phải phân công cá nhân phụ trách, quy định mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi kiểm tra. 

Cùng với đó, Binh chủng Pháo binh cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của các cấp về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389, phổ biến giáo dục pháp luật, tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu. Cần đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị, pháp luật đến tận các đơn vị cơ sở.

Các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế của binh chủng phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm, tội phạm.

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, thường xuyên tăng cường các biện pháp nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, động viên, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực nếu có để ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Tin, ảnh: NGỌC HÂN