Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh...

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, từ năm 1999 đến nay, Đảng ủy Binh chủng Công binh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát biểu biên chế kiện toàn đủ số lượng, thực hiện tốt cơ cấu về các chức vụ, chức danh gắn với việc nắm và quản lý chặt chẽ đội ngũ sĩ quan, bảo đảm cân đối giữa nhu cầu theo biên chế và số lượng sĩ quan hiện có của Binh chủng; bố trí sử dụng cán bộ, sĩ quan phù hợp với chuyên môn đào tạo, phát huy cao nhất năng lực, trình độ nghiệp vụ của từng cán bộ trong thực tiễn; ưu tiên bảo đảm cán bộ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ trọng tâm.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Hằng năm, Binh chủng đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, sát với thực tế đội ngũ cán bộ hiện có bảo đảm mỗi chức danh đều đủ nguồn kế cận, kế tiếp theo quy định, có độ tuổi phù hợp, bảo đảm tính liên tục và tính khả thi cao; điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch với những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, phân hướng, giải quyết số lượng cán bộ gắn với thực hiện Luật Sĩ quan; đã chủ động rà soát, cân đối số lượng các loại hình cán bộ, lập kế hoạch và chủ động tạo nguồn, đề xuất đào tạo, tuyển dụng cán bộ, bổ sung các chức danh còn thiếu cho các đơn vị chặt chẽ, kịp thời.

Tại hội nghị các ý kiến thảo luận đã tập trung nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan. Đồng thời cũng đề nghị cần sửa đổi Luật Sĩ quan phù hợp với thực tiễn hiện nay; trong đó sớm nghiên cứu điều chỉnh chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; thu hút được người có trình độ vào phục vụ trong Quân đội; bảo đảm quyền lợi cho sĩ quan một cách tốt nhất, tạo điều kiện cho sĩ quan yên tâm công tác, phục vụ lâu dài trong Quân đội.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Sĩ quan của Binh chủng Công binh thời gian qua; đồng thời gợi mở một số vấn đề cần tiếp tục thảo luận, làm rõ. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị Đảng ủy Binh chủng Công binh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết, nhất là những nội dung mới về công tác cán bộ.

Thực hiện đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ sĩ quan trong Binh chủng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có thái độ, động cơ đúng đắn, gương mẫu chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị; nâng cao năng lực, trình độ toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, chức trách được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm với quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác, nhất là sĩ quan là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, xét và đề nghị thăng quân hàm, nâng lương các cấp bám sát hướng dẫn của Tổng cục Chính trị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý sĩ quan với quản lý đảng viên, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ theo định kỳ và đột xuất. Việc đánh giá, nhận xét, xếp loại cán bộ bảo đảm đúng thực chất, dân chủ, khách quan, nhất quán của từng cấp ủy.

Căn cứ vào kết quả bình xét, các cấp ủy tổ chức gặp gỡ cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, quy định thời gian sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý cán bộ, sĩ quan vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.