Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị Ban tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị Ban tổ chức tổng kết thực hiện Luật quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị sớm sửa Luật Sĩ quan để thu hút nhân lực, nâng tuổi tại ngũ

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị sớm sửa Luật quan để thu hút nhân lực, nâng tuổi tại ngũ

Học viện Quốc phòng tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Học viện Quốc phòng tổng kết thực hiện Luật quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổng kết thực hiện Luật quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan

quan Tổng cục Chính trị tổng kết thực hiện Luật quan

Quân khu 9: Triển khai thực hiện Luật Sĩ quan chặt chẽ, nghiêm túc

Quân khu 9: Triển khai thực hiện Luật quan chặt chẽ, nghiêm túc

Quân khu 4 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 4 tổng kết thực hiện Luật quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng thực hiện Luật quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Học viện Hậu cần triển khai, thực hiện Luật Sĩ quan đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả

Học viện Hậu cần triển khai, thực hiện Luật quan đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả