leftcenterrightdel

Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu kiểm tra chất lượng, tiến độ xây dựng doanh trại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mật mã 3 (Cục Cơ yếu). 

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công trình xây dựng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mật mã 3 (Cục Cơ yếu). Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, Đảng ủy, chỉ huy Cục Cơ yếu đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn; triển khai toàn diện, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định công tác đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất quốc phòng. Cục triển khai đúng tiến độ xây dựng mới doanh trại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mật mã 3. Công trình khi hoàn thành góp phần nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện nghiệp vụ cho các đơn vị trên địa bàn; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện đại hóa ngành cơ yếu Quân đội trong tình hình mới.

XUÂN NHÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.