Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm; tạo chuyển biến căn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, ngày càng nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra thực hiện Mô hình "Mỗi tuần học một điều luật" ở Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 102, Sư đoàn 308). Ảnh minh họa: qdnd.vn

Nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội gồm 5 chuyên đề; ngoài ra, căn cứ vào các luật, nghị định, thông tư ban hành trong năm 2023, Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn nội dung, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân.

VĂN CHIỂN