leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Trong 2 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các tổ chức đoàn thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch công tác giáo dục, tuyên truyền trong tuổi trẻ; kế hoạch hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; kế hoạch tổ chức học “Mỗi tuần 1 điều luật”...; phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục 10 chuyên đề theo kế hoạch của Lữ đoàn, quân số đạt 99,4%.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành đúng theo chương trình kế hoạch hằng năm; ngoài ra còn thông qua sinh hoạt các tổ chức và thực hiện Ngày pháp luật hằng tháng để giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trong đó đội ngũ cán bộ đoàn là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò chủ yếu trong việc tổ chức, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi cán bộ, ĐVTN trong đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Cán bộ, ĐVTN yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, không có vụ việc vi phạm tới mức phải xử lý.

leftcenterrightdel

Kiểm tra văn bản, tài liệu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. 

Trong 2 năm (2021-2022), Lữ đoàn tổ chức tuyên truyền thường xuyên tại đơn vị được 16 cuộc, 4.580 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia; tổ chức hội thi tìm hiểu cấp Đoàn cơ sở với 250 cán bộ, ĐVTN tham gia; hoạt động Tủ sách pháp luật thu hút 650 lượt người...

Qua kiểm tra, nắm tình hình, đoàn công tác đánh giá cao Lữ đoàn đã quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch của các cấp, kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trong đơn vị.

Đoàn công tác đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đơn vị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn, cán bộ, sĩ quan, đảng viên trẻ, cán bộ đoàn trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đối tượng thanh niên. Cán bộ trẻ, cán bộ đoàn cần thường xuyên gần gũi, quan tâm nắm bắt, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng trong thanh niên; kịp thời ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện tiêu cực nảy sinh, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Đoàn công tác lưu ý đơn vị thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời đấu tranh, phê phán những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, sai trái và các hành vi vi phạm kỷ luật; quan tâm tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa, diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu về pháp luật, điều lệnh Quân đội, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Tin, ảnh: XUÂN KHẢI