Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí phó tổng biên tập: Đại tá Ngô Anh Thu, Đại tá Trần Anh Tuấn, Đại tá Nguyễn Hồng Hải; lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban tòa soạn và cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ ký Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”; Kế hoạch số 3889/KH-BQP ngày 1-10-2021 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” giai đoạn 1 (2021-2024) và năm 2022; nội dung thống nhất kết luận tại Hội nghị phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật ngày 22-3-2022 giữa hai cơ quan và hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác, Báo Quân đội nhân dân trong thời gian tới sẽ thực hiện kế hoạch tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, ….

Các nội dung tuyên truyền định hướng chính vào vai trò xung kích của lực lượng Quân đội nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ chính sách, pháp luật tại cơ sở; nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân; khảo sát tuyên truyền về nhu cầu phổ biến giáo dục pháp luật của từng nhóm đối tượng, địa bàn, đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ chính sách, pháp luật tại cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức, cách thức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ chính sách, pháp luật tại cơ sở, trong đó có ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin; phổ biến, nhân rộng các kết quả, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực thi chính sách pháp luật, cũng như phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tại các địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phối hợp giữa các đơn vị quân đội và chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ chính sách, pháp luật tại cơ sở.

Quá trình tuyên truyền được thực hiện trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Trong đó, Báo Quân đội nhân dân Hằng ngày, Báo Quân đội nhân dân Điện tử thực hiện các nội dung phù hợp như: Mở chuyên mục đưa thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ chính sách, pháp luật; thực hiện tuyên truyền trên nhiều nền tảng, mạng xã hội, đa phương tiện, đa ngôn ngữ…

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng nhấn mạnh hiệu quả sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ, tuyên truyền có hiệu quả giữa Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng và Báo Quân đội nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng khẳng định, Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ, tuyên truyền có hiệu quả của Báo Quân đội nhân dân, nhất là trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền về các hoạt động, ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống; những kết quả, thành tựu to lớn của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên coi trọng sự phối hợp giúp đỡ Báo Quân đội nhân dân, trong đó có việc hỗ trợ báo xây dựng và hoàn thiện Đề án “Xây dựng Báo Quân đội nhân dân trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng đánh giá cao hội nghị ký kết hợp tác giữa hai đơn vị; coi đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ giữa hai cơ quan. Để tổ chức thực hiện hiệu quả đề án và công tác phối hợp giữa hai đơn vị, đồng chí Hàn Mạnh Thắng kiến nghị, cơ quan của Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng cần tích cực chủ động hơn nữa trong việc cung cấp trao đổi thông tin tuyên truyền với Báo Quân đội nhân dân, nhất là việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị có các nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để các nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả hơn.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ phát biểu tại hội nghị. 

Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ tóm tắt nhiệm vụ tuyên truyền của Báo Quân đội nhân dân và nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác giữa hai cơ quan trong nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027; tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ giữa hai cơ quan, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế.

Để hoàn thành nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, đồng chí Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đề nghị lãnh đạo chỉ huy các cơ quan của Báo Quân đội nhân dân và Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng trong quá trình công tác thường xuyên có sự phối hợp trao đổi thông tin chặt chẽ, hiệu quả; kịp thời đề xuất những nội dung, biện pháp tuyên truyền cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy chế, đặc biệt là tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN – TUẤN HUY