5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang, cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và Đề án “Quân đội phòng chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới”. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả; theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, phản động bước đầu có kết quả tốt; phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ.

Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, giữ vững trận địa tư tưởng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị sơ kết Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. 

leftcenterrightdel
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. 

Để tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngoài các nhóm giải pháp, nhiệm vụ hội nghị đã thảo luận, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người chỉ huy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng, định hướng và cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ các cấp để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; chủ động và thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng của cơ quan quân sự với lực lượng của địa phương; giáo dục nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhạy bén, chủ động tham gia các hoạt động đấu tranh không gian mạng một cách tích cực, thường xuyên và hiệu quả…

Dịp này, 10 cá nhân đã có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 35-NQ/TW được khen thưởng tại hội nghị.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG