Tham gia học tập có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 312 và hơn 200 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị từ cấp Tiểu đoàn trở lên trong toàn Sư đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề về những vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác tài chính Quân đội đến năm 2030; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới và Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312 phát biểu tại hội nghị. 

Đây là các nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, nội dung thiết thực, có tầm ảnh hưởng đến các mặt công tác của Quân đội và đơn vị, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng quân đội trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các cấp; tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312 yêu cầu các đồng chí cán bộ tham gia học tập phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để nhận thức đầy đủ nội dung các Nghị quyết. Nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Sau Hội nghị do Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn tổ chức, đồng chí Chính ủy Sư đoàn đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai cho các đối tượng còn lại học tập, quán triệt nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng.

Tin, ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM