leftcenterrightdel

Hai Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ của Anh hùng LLVT nhân dân Tạ Quốc Luật và Hoàng Đăng Vinh tại Nhà truyền thống Sư đoàn 312, Quân đoàn 12.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đoàn 312 giành được nhiều chiến công xuất sắc. Điển hình như: Tiêu diệt các cứ điểm đồi E, D1, D2 và các cứ điểm 210, 505, 506, 507... Ngày 7-5-1954, sau khi Bộ chỉ huy Mặt trận ra lệnh tổng công kích, từ 4 phía, quân ta ào ạt tiến vào trung tâm Mường Thanh. Sau khi vượt qua 3 cứ điểm địch, Đại đội 360 thuộc Tiểu đoàn 130 (nay là Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312) do Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật chỉ huy cùng đơn vị (trong đó có chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh) xông vào hầm Bộ chỉ huy tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật ra lệnh bằng tiếng Pháp, bắt tướng De Castries ra lệnh cho toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm phải đầu hàng. 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954, tướng De Castries và Bộ tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của địch mang cờ trắng ra hàng. Ngày 13-5-1954, Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật vinh dự nhận nhiệm vụ kéo cờ chiến thắng lên cột cờ trong lễ mừng chiến thắng được tổ chức trọng thể tại Mường Phăng.

Khi kết thúc Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 312 vinh dự được Bác Hồ trao tặng Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ, trong đó có đồng chí Tạ Quốc Luật và Hoàng Đăng Vinh. Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ của hai Anh hùng LLVT nhân dân: Tạ Quốc Luật và Hoàng Đăng Vinh được gia đình trao tặng lại Nhà truyền thống Sư đoàn 312 nhằm giáo dục truyền thống, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tích cực huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.