leftcenterrightdel

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng

 

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp là thương binh loại A, hạng 4/4 (tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40%) không thuộc đối tượng người có công với cách mạng được cấp thẻ bảo hiểm y tế có mã đối tượng là CC.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.